Lượt truy cập: 12650291
Người online: 131

Họ và tên: Nguyễn Phạm Ý Nhi

Tên thường gọi: Nguyễn Phạm Ý Nhi

Ngày sinh: 30/11/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ y học, Bác sỹ nhi khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Ủy viên BCH Quận ủy Ba Đình khóa XXIV, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII

Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa Xanh- pôn, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 27/4/1999

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không