Lượt truy cập: 12629129
Người online: 119

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nga

Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng Nga

Ngày sinh: 29/1/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày vào đảng: 4/1/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không