Lượt truy cập: 12418734
Người online: 189

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

Ngày sinh: 16/6/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ thành viên, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà; Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà

Ngày vào đảng: 20/1/1995

Nơi ứng cử: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011