Lượt truy cập: 12639595
Người online: 109

Họ và tên: Nguyễn Phi Thường

Tên thường gọi: Nguyễn Phi Thường

Ngày sinh: 7/5/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Kỹ sư tổ chức Giao thông vận tải

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng công ty vận tải Hà Nội

Ngày vào đảng: 7/7/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không