Lượt truy cập: 12646115
Người online: 132

Họ và tên: Phạm Huy Hùng

Tên thường gọi: Phạm Huy Hùng

Ngày sinh: 2/11/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: ngõ Ngấn, Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế ngành tài chính ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN; Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam

Ngày vào đảng: 28/5/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không