Lượt truy cập: 12650077
Người online: 260

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Quang

Ngày sinh: 23/2/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC

Ngày vào đảng: 28/1/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không