Lượt truy cập: 12618553
Người online: 94

Họ và tên: Nguyễn Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Sơn

Ngày sinh: 20/6/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đội Cấn, quận Ba Đình , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán, Phó Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 29/10/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không