Lượt truy cập: 12617828
Người online: 92

Họ và tên: Nguyễn Đức Chung

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Chung

Ngày sinh: 3/8/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thăng Long, huyện Kinh Môn , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến Sỹ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra hình sự, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Điều tra viên cao cấp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội, Ủy viên UBND thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an Thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/2/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không