Lượt truy cập: 12652614
Người online: 94

Họ và tên: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Tên thường gọi: Đặng Minh Châu

Ngày sinh: 27/12/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải , Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ triết học, Cử nhân Phật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng tư vấn tôn giáo UBMTTQVN, Ủy viên UBMTTQ TP Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

Nơi làm việc: Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố khóa XII, XIII