Lượt truy cập: 12617765
Người online: 96

Họ và tên: Trịnh Thế Khiết

Tên thường gọi: Trịnh Thế Khiết

Ngày sinh: 14/4/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Ủy viên thường vụ BCH Hội nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội nông dân thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/2/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không