Lượt truy cập: 12629188
Người online: 109

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Ngày sinh: 2/8/1960

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tràng An, huyện Bình Lục , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm tâm lý giáo dục, Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đoàn chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/10/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không