Lượt truy cập: 12620774
Người online: 152

Họ và tên: Đào Văn Bình

Tên thường gọi: Đào Văn Bình

Ngày sinh: 11/11/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Lý, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 17/12/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND Thành phố