Lượt truy cập: 12628998
Người online: 90

Họ và tên: Chu Sơn Hà

Tên thường gọi: Chu Sơn Hà

Ngày sinh: 25/8/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/2/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 1994-1999; 1999-2004; Thành phố khóa 13, 14