Lượt truy cập: 12626801
Người online: 512

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hồng Hà

Ngày sinh: 28/6/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam, Cử nhân Bảo tàng học

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII thành phố Hà Nội; Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam khóa XIII, thành viên nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/6/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không