Lượt truy cập: 12652323
Người online: 253

Họ và tên: Phạm Quang Nghị

Tên thường gọi: Phạm Quang Nghị

Ngày sinh: 2/9/1949

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Định Tân , huyện Yên Định , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ triết học, Đại học tổng hợp - Khoa Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII Tp Hà Nội

Nơi làm việc: Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ngày vào đảng: 28/11/1973

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (1999-2004)