Lượt truy cập: 12655140
Người online: 130

Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thanh

Ngày sinh: 26/8/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phúc Thành, huyện Kim Thành , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bí thư Đảng ủy Quân chủng phòng không - không quân; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Quân chủng Phòng không - Không quân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày vào đảng: 29/7/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không