Lượt truy cập: 12629066
Người online: 114

Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng

Tên thường gọi: Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn, Giáo sư, Tiến sỹ Chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng, Số 1A Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/12/1967

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không