Lượt truy cập: 12646715
Người online: 151

Họ và tên: Nguyễn Bắc Son

Tên thường gọi: Nguyễn Bắc Son

Ngày sinh: 22/8/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Nơi làm việc: Bộ Thông tin và truyền thông

Ngày vào đảng: 17/8/1973

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Xử lý kỷ luật xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 theo Nghị quyết số 589/NQ-UBTVQH14 ngày 20/10/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV