Lượt truy cập: 12625999
Người online: 195

Họ và tên: Đỗ Kim Tuyến

Tên thường gọi: Đỗ Kim Tuyến

Ngày sinh: 19/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an

Ngày vào đảng: 24/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không