Lượt truy cập: 12620941
Người online: 94

Họ và tên: Trịnh Ngọc Thạch

Tên thường gọi: Trịnh Ngọc Thạch

Ngày sinh: 14/9/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Quang, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/11/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không