Lượt truy cập: 12640533
Người online: 236

Họ và tên: Nguyễn Đình Quyền

Tên thường gọi: Nguyễn Đình Quyền

Ngày sinh: 6/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/12/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không