Lượt truy cập: 12652897
Người online: 132

Họ và tên: Trần Thị Quốc Khánh

Tên thường gọi: Trần Thị Quốc Khánh

Ngày sinh: 1/9/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật, Cử nhân báo chí

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ban thường trực nhóm Nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/5/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không