Lượt truy cập: 14862288
Người online: 77

Họ và tên: Nguyễn Anh Trí

Tên thường gọi: Nguyễn Anh Trí

Ngày sinh: 14/9/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ cao cấp, Cử nhân Luật, Thầ y thuố c Nhân dân, Anh hùng Lao động

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Ngày vào đảng: 10/10/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Nghỉ hưu từ 1/10/2017