Lượt truy cập: 14106938
Người online: 35

Họ và tên: Đào Tú Hoa

Tên thường gọi: Đào Tú Hoa

Ngày sinh: 22/10/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/8/1998

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không