Lượt truy cập: 13590447
Người online: 116

Họ và tên: Nguyễn Hữu Chính

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Chính

Ngày sinh: 7/11/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 1/2/1991

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không