Lượt truy cập: 14094780
Người online: 71

Họ và tên: Nguyễn Quang Tuấn

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Tuấn

Ngày sinh: 5/1/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ môn Tim mạnh - Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai

Ngày vào đảng: 8/10/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 28/3/2018, Trường ĐH Y Hà Nội có Quyết định số 827/QĐ-ĐHYHN bổ nhiệm chức danh Giáo sư đối với ông Nguyễn Quang Tuấn