Lượt truy cập: 14266024
Người online: 36

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 10/5/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Kim, huyện Thạch Thất , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thú y

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày vào đảng: 22/6/2009

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không