Lượt truy cập: 14266120
Người online: 64

Họ và tên: Ngọ Duy Hiểu

Tên thường gọi: Ngọ Duy Hiểu

Ngày sinh: 5/2/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày vào đảng: 29/12/1994

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 19/5/2017: có Quyết định chuyển công tác về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngày 01/10/2017: được UBTVQH cho thôi làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách. Ngày 25/9/2018: được bầu làm Phó Chủ tịch tại Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.