Lượt truy cập: 13795786
Người online: 166

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 12/9/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày vào đảng: 19/5/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không