Lượt truy cập: 14098360
Người online: 91

Họ và tên: Dương Quang Thành

Tên thường gọi: Dương Quang Thành

Ngày sinh: 15/7/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày vào đảng: 28/11/1990

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không