Lượt truy cập: 14098334
Người online: 76

Họ và tên: Đào Thanh Hải

Tên thường gọi: Đào Thanh Hải

Ngày sinh: 14/3/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Đại học Luật (Liên Xô cũ)

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/5/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không