Lượt truy cập: 13501248
Người online: 81

Họ và tên: Nguyễn Doãn Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Doãn Anh

Ngày sinh: 10/10/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Thượng, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Thủ đô

Ngày vào đảng: 3/4/1987

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016