Lượt truy cập: 14638367
Người online: 86

Họ và tên: Trần Thị Phương Hoa

Tên thường gọi: Trần Thị Phương Hoa

Ngày sinh: 9/5/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Quận ủy Cầu Giấy

Ngày vào đảng: 14/9/1996

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Phường Thành Công nhiệm kỳ 1999-2004