Lượt truy cập: 14629110
Người online: 123

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

Tên thường gọi: Nguyễn Chiến

Ngày sinh: 23/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Chiến; , Ủy viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 29/1/2000

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không