Lượt truy cập: 14098361
Người online: 90

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày sinh: 4/4/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Quang, huyện Ba Vì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Đòan đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/9/1986

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Hà Nội khóa XIII (2004-2011), XIV (2011-2016)