Lượt truy cập: 14626451
Người online: 83

Họ và tên: Bùi Huyền Mai

Tên thường gọi: Bùi Huyền Mai

Ngày sinh: 3/9/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Đòan đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Ban tuyên giáo thành ủy Thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/7/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016