Lượt truy cập: 13981174
Người online: 73

Họ và tên: Bùi Huyền Mai

Tên thường gọi: Bùi Huyền Mai

Ngày sinh: 3/9/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/7/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016