Lượt truy cập: 13807328
Người online: 82

Họ và tên: Bùi Huyền Mai

Tên thường gọi: Bùi Huyền Mai

Ngày sinh: 3/9/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/7/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: Thời gian hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,20 từ ngày 2010/2017.