Lượt truy cập: 14430188
Người online: 67

Họ và tên: Hoàng Văn Cường

Tên thường gọi: Hoàng Văn Cường

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Cường, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngày vào đảng: 14/12/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không