Lượt truy cập: 13167540
Người online: 179

Họ và tên: Hoàng Trung Hải

Tên thường gọi: Hoàng Trung Hải

Ngày sinh: 27/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư sau đại học về Hệ thống điện

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Nơi làm việc: Thành ủy Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/11/1990

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: VIII,X,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không