Lượt truy cập: 14086231
Người online: 147

Họ và tên: Đặng Quốc Khánh

Tên thường gọi: Đặng Quốc Khánh

Ngày sinh: 2/9/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Đô thị và Công trình

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang

Ngày vào đảng: 20/9/2002

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: Quyết định số 1299- QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020