Lượt truy cập: 14862184
Người online: 89

Họ và tên: Sùng Thìn Cò

Tên thường gọi: Sùng Thìn Cò

Ngày sinh: 13/6/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Cao cấp Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ tư lệnh Quân khu 2

Ngày vào đảng: 5/8/1982

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hà Giang 3 nhiệm kỳ: 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016