Lượt truy cập: 14862260
Người online: 83

Họ và tên: Thào Xuân Sùng

Tên thường gọi: Thào Xuân Sùng

Ngày sinh: 29/11/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Bản Chà Mạy, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Nông dân Việt Nam

Ngày vào đảng: 12/7/1984

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Sơn La khóa IX, X, XI, XII, XIII