Lượt truy cập: 12652832
Người online: 248

Họ và tên: Thào Hồng Sơn

Tên thường gọi: Thào Hồng Sơn

Ngày sinh: 27/6/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ma Lé, huyện Đồng Văn , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 17/5/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, XV