Lượt truy cập: 12617821
Người online: 92

Họ và tên: Triệu Tài Quốc

Tên thường gọi: Triệu Là Pham

Ngày sinh: 29/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIII tỉnh Hà Giang

Nơi làm việc: Ban Nội chính - Tỉnh ủy Hà Giang, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 23/3/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện khóa VI