Lượt truy cập: 12649983
Người online: 241

Họ và tên: Hà Thị Khích

Tên thường gọi: Hà Thị Khiết

Ngày sinh: 27/7/1950

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Nơi làm việc: Ban Dân vận Trung ương

Ngày vào đảng: 27/1/1969

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh(1985-1989; 1989-1994; 1994-1999)