Lượt truy cập: 14476787
Người online: 121

Họ và tên: Hầu Văn Lý

Tên thường gọi: Hầu Văn Lý

Ngày sinh: 8/7/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn , Hà Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 3/11/1992

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011-2016