Lượt truy cập: 14265679
Người online: 159

Họ và tên: Vương Ngọc Hà

Tên thường gọi: Vương Ngọc Hà

Ngày sinh: 15/9/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: La Chí

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 11/12/2000

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không