Lượt truy cập: 14628917
Người online: 123

Họ và tên: Triệu Tài Vinh

Tên thường gọi: Triệu Tài Vinh

Ngày sinh: 26/8/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Kinh tế Trung ương,

Ngày vào đảng: 1/7/1998

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì, từ 2000-2009, tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016

Phụ chú: Quyết định số 1297-QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương