Lượt truy cập: 14635468
Người online: 120

Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Mai

Tên thường gọi: Đoàn Thị Thanh Mai

Ngày sinh: 13/11/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học, Đại học Bách khoa HN, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ôxtrâylia

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/11/2005

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không