Lượt truy cập: 12620696
Người online: 144

Họ và tên: Đặng Ngọc Quỳnh

Tên thường gọi: Đặng Ngọc Quỳnh

Ngày sinh: 9/11/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Ngày vào đảng: 23/9/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không